Để có thể kết nối Gopro với Gymbal (Thiết bị chống rung) mà không bị vướng màn hình thì chúng ta cần có thêm một adapter để kết