Tin Tôi Đi là một website tổng hợp nội dung. Đây là trang tổng hợp những thông tin về Kinh doanh, Marketing Online, Tài Chính, Tin Tức, Phát Triển Bản Thân, …

Nhưng thông tin ở đây sẽ được đóng gọi lại bằng những từ ngữ đơn giản nhất, bình dân nhất để tất cả mọi người có thể hiểu được. Bạn không cần phải là một chuyên gia gì cả. Bời vì những nội dung trong trang web này sẽ không chém gió cho phức tạp lên gì đâu.

Internet Marketing

Hiện nay, lĩnh vực này đang được quan tâm rất nhiều. Người người nhà nhà đang làm Marketing Online. Những nội dung trong website này cũng sẽ tập trung chia sẻ cho bạn nhiều hơn về lĩnh vực này với các chủ đề.

  • Làm website
  • Xây dựng hệ thống phễu
  • Các case study thành công
  • Những công cụ nên sử dụng
  • Những người nên kết nối và học hỏi
  • Những chương trình và sự kiện nên tham gia

Đầu Tư Tài Chính

Nếu bạn đã nghe rất nhiều về các hình thức đầu tư thì cũng nên tham khảo website này. Vì trên này cũng sẽ có các nội dung đi theo trào lưu MMM (Money Money Money). Chúng ta sẽ cùng chiến thắng trò chơi Tiền bạc nhé.

Liên Hệ